Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie - Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Będzino na okres 3 lat

Informacje

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Będzino na okres 3 lat

Uwaga Mieszkańcy Gminy Będzino!

 

Wyciąg z Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Nr SZ.RZT.70.030.2023.JK z dnia 18.03.2024 r.

zatwierdzającej taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Będzino na okres 3 lat

 

Taryfowe grupy odbiorców

Na podstawie charakterystyki zużycia wody i warunków rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz zróżnicowania kosztów świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dokonano podziału odbiorców na taryfowe grupy:

Nr grupy

Symbol grupy

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1

W 1

gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zużywający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę zwierząt gospodarskich w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód

 

2

W 2

odbiorcy usług zużywający wodę do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 

3

W 3

pozostali odbiorcy usług, w tym odbiorcy zużywający wodę do celów administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego, robót budowlanych, celów rolniczych oraz odbiorcy zużywający wodę na cele p.poż, publicznych studni i zdrojów ulicznych, zasilania publicznych fontann i zraszania ulic i terenów zielonych

 

Na podstawie warunków rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców na taryfowe grupy:

Nr grupy

Symbol grupy

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

1

S 1

wszyscy odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W rozliczeniach z poszczególnymi odbiorcami usług obowiązuje:

  1. a) cena za 1 m3 dostarczonej wody - wyrażona w złotych/m3,
  2. b) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – wyrażona w złotych/m3.

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Wysokość cen i stawek opłat:

 

Zaopatrzenie w wodę od 26.03.2024 do 25.03.2025

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

Wielkość cen bez podatku VAT

Wielkość cen z podatkiem VAT

Grupa

1

gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zużywający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę zwierząt gospodarskich w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód

-cena wody (zł/m3)

4,77 zł

5,15 zł

Grupa

2

odbiorcy usług zużywający wodę do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

-cena wody (zł/m3)

4,80 zł

5,18 zł

Grupa

3

pozostali odbiorcy usług, w tym odbiorcy zużywający wodę do celów administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego, robót budowlanych, celów rolniczych oraz odbiorcy zużywający wodę na cele p.poż, publicznych studni i zdrojów ulicznych, zasilania publicznych fontann i zraszania ulic i terenów zielonych

-cena wody (zł/m3)

4,82 zł

 

5,21 zł

 

 

 

Odprowadzanie ścieków od 26.03.2024 do 25.03.2025

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

Wielkość cen bez podatku VAT

Wielkość cen z podatkiem VAT

Grupa

1

Wszyscy odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania

ścieków

-cena ścieków (zł/m3)

11,52 zł

12,44 zł

         

 

 

Zaopatrzenie w wodę od 26.03.2025 do 25.03.2026

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

Wielkość cen bez podatku VAT

Wielkość cen z podatkiem VAT

Grupa

1

gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zużywający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę zwierząt gospodarskich w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód

-cena wody (zł/m3)

4,71 zł

5,09 zł

Grupa

2

odbiorcy usług zużywający wodę do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

-cena wody (zł/m3)

4,75 zł

5,13 zł

Grupa

3

pozostali odbiorcy usług, w tym odbiorcy zużywający wodę do celów administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego, robót budowlanych, celów rolniczych oraz odbiorcy zużywający wodę na cele p. poż, publicznych studni i zdrojów ulicznych, zasilania publicznych fontann i zraszania ulic i terenów zielonych

-cena wody (zł/m3)

4,77 zł

 

5,15 zł

 

 

 

Odprowadzanie ścieków od 26.03.2025 do 25.03.2026

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

Wielkość cen bez podatku VAT

Wielkość cen z podatkiem VAT

Grupa

1

Wszyscy odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania

ścieków

-cena ścieków (zł/m3)

11,44 zł

12,36 zł

         

 

 

Zaopatrzenie w wodę od 26.03.2026 do 25.03.2027

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

Wielkość cen bez podatku VAT

Wielkość cen z podatkiem VAT

Grupa

1

gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zużywający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę zwierząt gospodarskich w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód

-cena wody (zł/m3)

4,62 zł

4,99 zł

Grupa

2

odbiorcy usług zużywający wodę do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

-cena wody (zł/m3)

4,66 zł

5,03 zł

Grupa

3

pozostali odbiorcy usług, w tym odbiorcy zużywający wodę do celów administracji publicznej, opieki zdrowotnej, handlu hurtowego i detalicznego, robót budowlanych, celów rolniczych oraz odbiorcy zużywający wodę na cele p. poż, publicznych studni i zdrojów ulicznych, zasilania publicznych fontann i zraszania ulic i terenów zielonych

-cena wody (zł/m3)

4,68 zł

 

5,05 zł

 

 

 

Odprowadzanie ścieków od 26.03.2026 do 25.03.2027

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

Wielkość cen bez podatku VAT

Wielkość cen z podatkiem VAT

Grupa

1

Wszyscy odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania

ścieków

-cena ścieków (zł/m3)

11,43 zł

12,34 zł

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-04-08 07:45przez:
Opublikowano:2024-04-08 08:58przez: Anna Głodny
Podmiot udostępniający: Gminny Zakład Komunalny w Będzinie
Odwiedziny:1543

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.